sunnuntai 26. huhtikuuta 2015

Ranska hakee säästöjä energiankulutukseen, liikenne yhtenä kohteena

Ranskan hallitus on saanut lakiesityksen hyväksyttäväkseen, joka sisältää useita uudistuksia verotukseen ja maksuihin koskien liikennettä.  Tällä lakiesityksellä haetaan mahdollisuuksia vähentää energiankulutusta ja sitä kautta vähentää päästöjä.  Samansuuntaista toimintaa ovat pian voimaantulevat rajoitukset isommissa kaupungeissa koskien vanhojen dieselautojen ajorajoituksia.

Uusin lakiesitys on saanut "40 miljoonaa autoilijaa"-järjestön älähtämään yhdestä tietystä kohdasta esityksessä.  Siinä nimittäin ehdotetaan tiemaksujen porrastamista sen mukaan, kuinka monta matkustajaa autossa on.  Tämä on järjestön mukaan väärin autoilijoita kohtaan, sekä etenkin motoristit joutuisivat heikompaan asemaan maksujen porrastuksen tullessa voimaan.  Kyse on kuitenkin rohkaista tienkäyttäjiä kimppakyyteihin ja sitä kautta huomattaviin polttoainesäästöihin ja liikenteen päästöjen pienenemiseen.

Tietysti tämä on punainen vaate autojärjestölle, mutta aivan luonnollinen suunta liikenteen kehittämiseksi vähemmän luontoa rasittavaksi.  Mielenkiintoiseksi lakiehdotuksen tekee viittaus  tekstissä amerikkalaiseen "High Occupancy"-malliin, eli autossa oleva määritelty tai isompi  henkilömäärä oikeuttaa ajoneuvon käyttämään maksuttomia kaistoja.

"Sur le modèle américain (High Occupancy and Toll / Occupation importante et péage), cet amendement propose de moduler les péages des autoroutes en fonction du nombre de passagers dans une voiture.

Ce dispositif permettrait ainsi de « décongestionner » certaines autoroutes, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, cette pratique encourage le covoiturage, mode de transport encore trop peu utilisé en France."

Eurooppalainen HOV-kaistan merkki 
HOV-kaistan merkki USA:ssa


Wikipedia kertoo "HOV Lanesta" tarkemmin.  Euroopassa HOV-kaistoja löytyy jo Espanjasta, Itävallasta, Norjasta, Ruotsista, Hollannista ja Brittein saarilta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti