perjantai 30. tammikuuta 2015

Dieselautojen rajoitukset Pariisissa tarkentuvat

Pariisin pormestari, Anne Hidalgo, on kiirehtinyt suunnitelmiaan saadakseen Pariisin saasteista puhtaaksi.  Hän ilmoitti Le Monde-lehden haastattelussa, että tavoite on tehdä Pariisista "dieselvapaa kaupunki" vuoteen 2020 mennessä.  Ensimmäinen askel tähän suuntaan on kieltää saastuttavimmat linja-autot ja jakeluautot 1. heinäkuuta 2015 alkaen.  Ja vuoden 2016 heinäkuusta lähtien kielto koskee kaikkia diesel-autoja, jotka ylittävät määrätyn päästörajan, jota ei vielä ole määritelty.

Alustavat suunnitelmat ovat valmiina, mutta niiden toteutus hakee vielä oikeaa muotoaan, sillä nyt on muistettava, että puhuttaessa Pariisista ja Pariisin pormestarista, niin sillä tarkoitetaan kaupungin ydintä, mutta Pariisin metropolialueeseen kuuluu satoja oman hallinnon omaavia kuntia, joiden kanssa pormestarin on myös neuvoteltava.  Pariisin kaupungissa on reilu 2,2 miljoonaa asukasta ja Pariisin metropolialueella yli 12 miljoonaa asukasta, joten mistään pienestä liikkeestä ei ole kyse!

Tässä kartassa on numerolla 75 merkitty Pariisin kaupungin alue, jonka pormestari Anne Hidalgo on.
Minkälaisia rajoituksia on sitten suunniteltu, niistä tässä yhteenveto.

Ajoneuvoluokat seuraavassa ovat seuraavat:

luokka 1, ajoneuvot ensirekisteröity ennen 1. lokakuuta  2000
luokka 2, 3, ja 4, ajoneuvot ensirekisteröity 1. lokakuuta  2000 - 31.12.2009


Heinäkuun 1. 2015 alkaen kielletään luokkaan 1 kuuluvien linja-autojen ja kuorma-autojen liikenne hotelleihin joka päivä kello 8-20.

Heinäkuun 1. 2016 alkaen rajoitukset koskevat luokan 1 kaikkia ajoneuvoja, sekä henkilöautoja, jotka ovat ensirekisteröity ennen vuotta 1997, sekä moottoripyöriä, jotka ovat ensirekisteröity ennen 31. huhtikuuta  2000.  Henkilöautojen osuus, joita tämä rajoitus koskee, on tällä hetkellä 10 % Pariisin liikenteestä. Rajoituksissa on helpoitus viikonloppuisin koskien yksityisautoja ja kevyitä jakeluautoja.

Ajoneuvoluokat 2, 3 ja 4 saavat omat rajoituksensa portaittain vuosina 2017-2020.

Kuinka kieltoa valvotaan ? Sakon suuruudeksi on määritelty 35 euroa ja ajoneuvoon tullaan kohdistamaan toimenpiteitä. Valvonna hoitaa liikennepoliisi normaalin toimintansa ohessa.  Vuonna 2016 toivotaan kaupungin saavan käyttöön väritarratunniste ajoneuvoihin.

Mihin alueille nämä rajoitukset tulevat ?  Kaupunki käy keskusteluja valtion kanssa rajoitusalueen koosta, tavoitteena on luoda toimintamalli, joka voidaan laajentaa koko metropolialueelle, eikä pelkästään Pariisin keskustaan.

Mitä tämä tarkoittaa pariisilaisille? Kaupunki tulee tarjoamaan tukitoimenpiteitä vuoteen 2020 mennessä; yksityisille ihmisille tarjotaan taloudellista tukea sähköpyörän tai -skootterin ostoon (33 % kaksipyöräisen hinnasta 400 euroon saakka), saastuttavista ajoneuvoista luopujille tarjotaan joukkoliikennelippuja sekä autovuokraamo-alennuksia. Taloyhtiöille tarjotaan taloudellista tukea sähköajoneuvojen latauspisteiden asentamiseen sekä turvallisten pyöräparkkien rakentamiseksi.

Pariisilaisille yrittäjille tarjotaan valtion tukea 50 % ajoneuvon hinnasta ja toiselle 50 %:lle saa valtion takaaman lainan.

Ja vielä, Pariisissa kehitetään sähköajoneuvojen latausverkotoa ja kimppakyyti/auton yhteiskäyttö toimintamalleja. Kaupunkiin tulevat vierailijat saavat sähkö-/kaasuautoilleen ilmaisen pysäköinnin latausmahdollisuuksineen.

Näillä toimenpiteillä halutaan ohjata pariisilaiset jo nyt muuttamaan tapojaan saastuttavien ajoneuvojensa suhteen vapaaehtoisesti, ennen varsinaisen lain voimaantuloa.  Kaupunkilaisille perustetaan neuvontakeskus auttamaan siirtymäkauden kysymyksissä.

Mielenkiintoiseksi asian tekee ranskalainen kulttuuri, suuri maa ja yli 60 miljoonaa asukasta, kuinka saada rajoitukset yhteneväiseksi.  Nyt on jo tiedossa Välimeren alueen 52:n kaupungin suunnitellut rajoitukset, joissa on jotain samankaltaisuuksia Pariisin suunnitelmiin, mutta koko maan kattavaa suunnitelmaa saadaan varmasti odottaa vielä kauan...



Ei kommentteja:

Lähetä kommentti